Моніторинг та технічна підтримка

Сервісна служба компанії АМ-БІТС забезпечує технічну підтримку комплексних проектів в області мережевого, серверного обладнання, систем мережевої безпеки, систем зберігання даних та захисту корпоративних даних. АМ-БІТС є сервісним партнером HPE Service Delivery, та має право надавати сервісні послуги в рамках своїх компетенцій; а також прямим партнером Cisco AppDynamics, і має технічну кваліфікацією для впровадження APM систем.

Ми володіємо компетенціями за наступними напрямками:

• Технічна підтримка обчислювальних і мережних інфраструктур, систем мережевої безпеки (обладнання – HPE, Cisco, DellEMC; ПЗ – VMware, Windows Servers, Linux Servers, Veeam).

• Hadoop кластери Cloudera.

• Системи віртуалізації даних Tibco DV.

• Платформи управління бізнес-процесами (BPM) PEGA.

• Комплексні рішення для управління корпоративним контентом FileNet.

• Рішення з автоматизації управління ІТ-послугами Microfocus SM, UCMDB.

• Серверні операційні системи і корпоративні інфраструктури на базі рішень Microsoft, Unix/Linux, VMWare, Citrix.

• Моніторинг продуктивності додатків та стану ІТ інфраструктури (APM – application performance monitoring).

• Оптимізація роботи мережі, пріоретізація трафіку згідно класів, контроль метрик якості мережі (дизайн QoS – Quality of Service).

Кейси по моніторингу, забезпеченню якості та технічній підтримці

Задача:
Оптимізація роботи бізнес-додатків у мультисервісному середовищі, шляхом автоматизованого моніторингу їх продуктивності, глибокої аналітики та модернізації ІТ-інфраструктури.

Рішення:

Комплексне рішення AppDynamics дозволяє в режимі реального часу проводити повний моніторинг продуктивності додатків і стану ІТ-інфраструктури, а також виконувати аналітику для визначення бізнес-критичних проблем та їх оперативного усунення, а саме:

 • Динамічно бейслайнити кількість і швидкість транзакцій на кожному етапі їх виконання.
 • Автоматично виявляти бізнес-транзакції і робити зліпки транзакцій з ненормальною (відмінною від бейслайну) поведінкою.
 • Подавати сигнал небезпеки, коли транзакція переривається між етапами.
 • Поглиблено діагностувати до рівня коду/SQL-level задля виявлення головної причини в Web, Java тощо.
 • Ідентифікувати та підраховувати масштабованість та деградацію.
 • Виявляти кореневу причину «багів» і «гальм» в додатку до його релізу.
 • Аналізувати дані з різних джерел (додатки, БД, клієнтський досвід), автоматично вибудовувати взаємозв'язки.
 • Визуалізувати архітектуру додатків від початку до кінця та взаємозв'язок із залежностями на сервіси в реальному часі і в історичній перспективі.

Результат:
Глибокий моніторинг сервісів та бізнес-транзакцій у поєднанні з online-аналітикою. Візуалізація KPI всіх додатків. Створення єдиного джерела правди (SSOT). Інтеграція модулів APM / EUM для проактивного захисту від аномалій і помилок користувачів.

Задача:
Забезпечення якості роботи корпоративних мережевих сервісів у періоди пікового навантаження мережі відповідно до вимог замовника.

Рішення:

Впровадження QoS включає наступні етапи:

 • Визначення додатків і типів трафіку, що вимагають QoS.
 • Формування списку додатків і типів трафіку, що вимагають градації та пріоретізаціі.
 • Фіксація та налаштування напрямку і проходження потоків трафіку.
 • Фіксація та налаштування зон маркування або перемаркування трафіку.
 • Визначення та налаштування зон, що вимагають гарантування смуги для зафіксованих раніше додатків та типів трафіку.
 • Формування вимог та налаштування параметрів для обраних додатків або класів трафіку (гарантована місткість в каналі, маркування).

Результат:
Покращення якості роботи корпоративних сервісів в центральному офісі та 28 представництвах для ефективної комунікації більше 1000 розподілених співробітників. Забезпечена стабільна робота і доступність понад 20 бізнес-додатків і мережевих ресурсів в режимі 24/7.

Запросити повну версію:

  Моніторинг продуктивності додатків APMЗабезпечення якості роботи мережевих сервісів